Startpunt gemeenten: Openbare laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Wil je knopen doorhakken in het gemeentelijk beleid rond laadinfrastructuur? Heb je praktische informatie nodig voor de verdere uitrol van laadinfra? Op het NKL Kennisloket vind je betrouwbare en actuele kennis, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Het kennisloket biedt hiermee ondersteuning bij elke stap van beleid tot uitvoer en beheer.

Ook andere partijen dan overheden kunnen bij het Kennisloket terecht voor informatie over laadinfra.

Het NKL Kennisloket is een initiatief van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).