03. Handreiking Visie en Beleid Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer

De Handreiking Visie en Beleid ondersteunt gemeenten om tot visie en beleid rond laadinfrastructuur te komen. Dit om te voldoen aan afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), onderdeel van het Klimaatakkoord.

De Handreiking Visie en Beleid Laadinfra geeft overzicht van de onderwerpen waarover moet zijn nagedacht en inzicht in de verschillende keuzes die er per onderwerp zijn, inclusief bijbehorende overwegingen.

De handreiking helpt:

  • Passende keuzes te maken
  • Te leren van de keuzes van anderen
  • Weloverwogen aan te sluiten op regionale initiatieven
  • Bij te dragen aan een landelijk, uniform netwerk
  • Rekening te houden met (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst

In de uitgebreide handreiking kunnen gemeenten informatie vinden over de verschillende doelgroepen die gebruik maken van elektrisch vervoer; over de onderwerpen waarop beleidskeuzes nodig zijn en over de factoren die deze keuzes kaderen, sturen en beïnvloeden.

De handreiking is gebaseerd op ervaringen en inzichten van een brede groep stakeholders.

Download de Handreiking Visie en Beleid