Laden van EV in de logistieke sector

Steeds meer bedrijven in de logistieke sector kiezen voor elektrische voertuigen. De overheidsambitie is dat in 2050 alle logistieke mobiliteit emissieloos is. Elektrische bestelwagens en vrachtwagens gaan het komende decennium een vertrouwd beeld worden op de weg. Zelfs de eerste schepen gaan over op batterij elektrische vaart. Al die voertuigen moeten efficiënt kunnen laden. Wat komt er op overheden, bedrijven en andere stakeholders af en welke ondersteuning is beschikbaar?

Er zijn verschillende documenten beschikbaar als kennismaking met het onderwerp, die ook helpen om zelf concreet aan de slag te gaan:

Voor alle stakeholders: Roadmap logistieke laadinfrastructuur
Om het pad te effenen heeft de NAL-werkgroep Logistiek een Roadmap logistieke laadinfrastructuur opgesteld. De Roadmap brengt prognoses samen over de elektrificatie van lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart en de laadbehoefte die daarbij hoort. Ook maakt de Roadmap inzichtelijk welke stappen per segment nodig zijn om voldoende laadinfrastructuur te realiseren. Het document maakt inzichtelijk hoe elke partij kan bijdragen om tot een (jong)volwassen markt te komen.

Voor bedrijven: Startgids laden van elektrische auto’s op de zaak
De Startgids voor bedrijven zet de verschillende laadopties voor bedrijven uiteen en geeft aan wat de slimme keuzes hierin zijn, inclusief stappenplan met toelichting. Ook is er een checklist opgenomen die bedrijven kunnen gebruiken in gesprekken met mogelijke leveranciers.

Voor gemeenten: Handreiking laden van elektrische voertuigen voor de logistieke sector
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van laadinfrastructuur voor de logistieke sector. Deels omdat er behoefte is aan laadpunten in de openbare ruimte. Deels ook omdat de gemeente een verbindende en stimulerende rol kan vervullen bij de aanleg van laadinfra op (semi-)privaat terrein. Deze handreiking biedt overzicht op de beleidscontext en geeft praktische aanbevelingen.

Downloads

Meer weten?
Samen met de NAL-werkgroep Logistiek en andere stakeholders werkt NKL aan verdere kennisproducten. Nieuwe inzichten zullen ook voortkomen uit het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen. Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je een bijdrage leveren? Mail naar: logistiek@nklnederland.nl