01. Proeftuin Slimme Laadpleinen

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie van de Nederlandse regering is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Dit gaat gepaard met een behoefte aan 1,7 miljoen oplaadpunten.

Een van de manieren om deze laadbehoefte snel en efficiënt te realiseren is het aanleggen van laadpleinen. Met de Proeftuin Slimme Laadpleinen realiseren we 46 laadpleinen in 19 gemeenten. Kennisdeling is een belangrijke pijler van de proeftuin. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met het subsidiëren van deze proeftuin bereiken dat de techniek steeds verder wordt ontwikkeld en aantrekkelijk wordt gemaakt voor gebruikers en marktpartijen. De deelnemende gemeenten leren van elkaar door opgedane kennis openbaar te maken via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren.

Bijzonder aan de proeftuin is dat het daarin niet alleen gaat om aantallen – in totaal worden 489 laadpunten gerealiseerd -, we doen het ook slim en innovatief: we testen technieken als Smart Charging en Vehicle to Grid en leren hoe we die het beste kunnen toepassen.

Zo jagen we samen de transitie naar elektrisch vervoer aan.

Aanvullende informatie

Download hier:

Factsheet
De kernboodschap van de Proeftuin Slimme Laadpleinen nader toegelicht.

Beeldbank Slimme Laadpleinen
Download hier foto's van Slimme Laadpleinen.

Logobanner partners
De logo’s van alle aangesloten partners.

Lees hier de nieuwsbrief:

Nieuwsbrief - 1
Nieuwsbrief - 2

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&W), ondersteund door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL Nederland), het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ELaadNL en projectbureau OverMorgen.