01. Waarom anders laden?

Elektrisch vervoer groeit, en daarmee ook de behoefte aan laadpunten in de publieke ruimte. Hiervoor zijn naast de reguliere laadpaal alternatieven nodig. Dit om:

  • de beperkte openbare ruimte efficiënt te gebruiken;
  • het energienetwerk evenwichtig te belasten;
  • verkeersstromen te reguleren;
  • laadinfra beter te benutten;
  • de businesscase te verbeteren;
  • visueel aantrekkelijkere oplossingen te vinden.

Platform Anders Laden geeft inzicht in alternatieven voor de reguliere laadpaal,  onder meer door voorbeeldprojecten te delen. Onder regulier laden beschouwen wij de volgende technische oplossingen:

  • De reguliere laadpaal (meestal 22kW met 2 sockets) die op dit moment standaard aan de openbare weg geplaatst wordt;
  • Reguliere laadpleinen (3 of meer sockets op 1 netaansluiting) waar AC wordt geladen;
  • Kort-parkeerlader, DC-laden met vermogen rond de 50kW;
  • De reguliere snellaadstations, waar onder andere ultra fast charging tot maximal 350kW wordt aangeboden.

Het Anders Laden platform kijkt dus niet naar deze oplossingen, maar richt zich op alternatieven. Deze alternatieven bieden oplossingen voor de technische, organisatorische, sociale, juridische, financiële en ruimtelijke uitdagingen waar regulier laden vaak geen oplossing voor biedt. Dat kan van alles zijn. Van een andere fysieke vorm (zoals laadlantaarns en ondergrondse laadpaal) tot een ander type aansluiting of laadservice (zoals social charging).

Zelf Anders Laden!
Voor gemeenten is een handreiking ‘Anders Laden elektrisch vervoer’ beschikbaar. De handreiking brengt kansen en uitdagingen van verschillende alternatieve laadvormen overzichtelijk samen.

Daarnaast zijn in vier factsheets technische, juridische, organisatorische en financiële inzichten opgenomen, die de realisatie van alternatieve laadoplossingen makkelijker maken.

Downloads
Handreiking Anders Laden
Factsheet Technisch Anders Laden
Factsheet Juridisch Anders Laden
Factsheet Financieel Anders Laden
Factsheet Organisatorisch Anders Laden
Alle factsheets