01. Waarom anders laden?

Met de groei van elektrisch vervoer verschijnen steeds meer laadpunten in de publieke ruimte nodig. Hoe kunnen al die extra laadpunten goed in de openbare ruimte worden ingepast? Zijn er alternatieven voor de reguliere laadpaal? Verschillende gemeenten onderzoeken met pilots slimme manieren om laadinfrastructuur een plek te geven.

Redenen om voorbij de reguliere laadpaal te kijken:

 • Efficiënt omgaan met beperkte ruimte
 • Visueel aantrekkelijkere openbare ruimte
 • Evenwichtigere belasting van het energienetwerk
 • Betere benutting van huidige laadinfra
 • Betere businesscase
 • Verkeersstromen reguleren

De alternatieven:

 • Multifunctionele objecten: laden via perscontainers en lichtmasten
 • Geclusterd laden: laden via laadpleinen
 • Ondergronds laden: laden via een ondergrondse kast en inductieladen
 • Anders aansluiten: meerdere objecten op 1 aansluiting
 • Efficiënt laden: bijvoorbeeld social charging via een app

Anders Laden geeft inzicht in alternatieven voor de reguliere laadpaal,  onder meer door voorbeeldprojecten te delen. Onder regulier laden beschouwen wij de volgende technische oplossingen:

 • De reguliere laadpaal (meestal 22kW met 2 sockets) die op dit moment standaard aan de openbare weg geplaatst wordt;
 • Reguliere laadpleinen (3 of meer sockets op 1 netaansluiting) waar AC wordt geladen;
 • Kort-parkeerlader, DC-laden met vermogen rond de 50kW;
 • De reguliere snellaadstations, waar onder andere ultra fast charging tot maximal 350kW wordt aangeboden.

Anders Laden kijkt dus niet naar deze oplossingen, maar richt zich op alternatieven. Deze alternatieven bieden oplossingen voor de technische, organisatorische, sociale, juridische, financiële en ruimtelijke uitdagingen waar regulier laden vaak geen oplossing voor biedt. Dat kan van alles zijn. Van een andere fysieke vorm (zoals laadlantaarns en ondergrondse laadpaal) tot een ander type aansluiting of laadservice (zoals social charging).

Zelf Anders Laden!
Voor gemeenten is een handreiking ‘Anders Laden elektrisch vervoer’ beschikbaar. De handreiking brengt kansen en uitdagingen van verschillende alternatieve laadvormen overzichtelijk samen.

Daarnaast zijn in vier factsheets technische, juridische, organisatorische en financiële inzichten opgenomen, die de realisatie van alternatieve laadoplossingen makkelijker maken.

Downloads
Handreiking Anders Laden
Factsheet Technisch Anders Laden
Factsheet Juridisch Anders Laden
Factsheet Financieel Anders Laden
Factsheet Organisatorisch Anders Laden
Alle factsheets