04. Documentatie aanbestedingen plaatsing laadinfrastructuur

Nederland bereidt zich voor op een snelle groei van elektrisch vervoer. Verschillende regio’s hebben daarom aanbestedingen uitgezet voor de plaatsing van laadinfrastructuur. Elke aanbesteding is anders, op maat voor de lokale situatie. Het aantal laadpunten dat bijvoorbeeld volgens verwachting nodig is, verschilt per regio.

De diverse aanbestedingen leveren interessante informatie op voor toekomstige trajecten, ook voor andere regio’s. Door van elkaar te leren, kunnen regio’s tijd en geld besparen. Daarom brengen we op deze pagina documenten uit verschillende aanbestedingen samen. Het gaat om zowel aanbestedingsdocumenten als aanvullende documenten, zoals marktconsultaties. We hopen dat deze documentatie ter inspiratie kan dienen voor volgende aanbestedingstrajecten.

In al deze aanbestedingen gaat het om concessies, waarbij één of enkele partijen het exploitatierecht verkrijgen. Lees hier meer over het concessiemodel en andere uitvoeringsmodellen.

  • April 2021: we zijn bezig met een update van dit overzicht, binnenkort is er nog meer informatie over recente aanbestedingen te vinden.

Overzicht aanbestedingen

Klik op de onderstaande figuur voor een overzicht van de gemeenten waar laadinfra onder andere via concessies wordt uitgerold. Deze interactieve kaart geeft informatie per gemeente.

Klik hier voor het overzicht concessiegebieden laadinfrastructuur 2019

Modal Title

Aanbestedende regio’s of samenwerkingsverbanden

Deze regio’s en samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen jaren aanbestedingen uitgezet:

Informatie per regio of samenwerkingsverband:

Gemeente Amsterdam

Amsterdam heeft zelfstandig een concessie georganiseerd voor plaatsing en beheer van laadinfra binnen de gemeentegrenzen.

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: Nuon-Heijmans
Netbeheerder: Liander
Aantal laadpalen huidige concessie: 1677
Einddatum plaatsen: 01-01-2020 (optie tot verlenging van 3 x 1 jaar)
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 01-01-2023

Beschikbare documenten:
Geen documentatie beschikbaar.

Gemeente Arnhem

Hoewel de gemeente Arnhem op dit moment meedoet aan de concessie van Gelderland-Overijssel, heeft zij een aantal jaren geleden een zelfstandige concessie uitgeschreven voor de plaatsing van laadinfra binnen de gemeente.

Eerdere concessie(s)
Concessiehouder: Allego
Aantal laadpalen concessie: 115
Einddatum exploitatie, beheer & onderhoud: minimaal 31-12-2019, maximaal 31-12-2023

Gemeente Den Haag

Den Haag heeft een eigen concessie georganiseerd voor het plaatsen en beheren van laadinfra binnen de gemeentegrenzen. De concessiehouder plaatst vervolgens op verzoek van de gemeente de laadinfra en beheert deze gedurende de concessietermijn.

Website

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: Ecotap
Netbeheerder: Stedin
Aantal laadpalen huidige concessie: Begin 2019 +/- 500, eind contract +/- 750
Einddatum plaatsen: 31-12-2018 (optie tot 1 jaar verlenging)
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 31-12-2018 (optie tot 1 jaar verlenging)

Eerdere concessie
Concessiehouder: Alfen
Aantal laadpalen concessie: 510
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 31-12-2018 (optie tot verlenging van 2 x 1 jaar)

Beschikbare documenten:

Provincies Gelderland en Overijssel

Gelderland en Overijssel hebben samen voor een deel van de gemeenten een aanbesteding uitgezet voor plaatsing en beheer van laadinfra.

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: Ecotap/Allego
Netbeheerder: Enexis/Liander Coteq/Rendo
Aantal laadpalen huidige concessie: 2250
Einddatum plaatsen: 01-09-2021 (optie tot 1 jaar te verlengen)
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 01-09-2028 (optie tot verlenging van 2 x 1 jaar)

Beschikbare documenten:

Provincies Groningen en Drenthe

Groningen en Drenthe hebben samen voor een deel van de gemeenten een aanbesteding uitgezet voor plaatsing en beheer van laadinfra.

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: Allego
Netbeheerder: Enexis/ Rendo
Aantal laadpalen huidige concessie: 1000
Einddatum plaatsen: 01-05-2023
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 01-05-2029

Beschikbare documenten:

MRA-E

Het projectbureau MRA-Elektrisch is in 2012 door de Metropoolregio Amsterdam opgezet om elektrisch vervoer te bevorderen en een netwerk van laadpunten te realiseren. MRA-E is als initiator en vraagbaak actief in zo’n 80 gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

Website

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: Pitpoint
Netbeheerder: Liander/ Stedin
Aantal laadpalen huidige concessie: 1200
Einddatum plaatsen: 18-07-2017 (optie om 2 x 1 jaar te verlengen)
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 01-07-2023

Eerdere concessie
Concessiehouder: Allego
Aantal laadpalen concessie: 200
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 31-12-2018 (optie tot verlenging van 3 jaar)

Beschikbare documenten:

Naam documentDatum
Aanbesteding 2019 (Tenderned)09-04-2019
Markconsultatie (Tenderned)14-11-2018
Aanbesteding 2015 (Tenderned)26-08-2015
Overzicht deelnemende gemeenten MRAE01-04-2019

Provincies Noord-Brabant en Limburg

Noord-Brabant en Limburg hebben samen voor een deel van de gemeenten al enkele malen een aanbesteding uitgezet voor plaatsing en beheer van laadinfra.

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: Nuon-Heijmans
Netbeheerder: Enexis
Aantal laadpalen huidige concessie: 1240
Einddatum plaatsen: 01-01-2020 (inclusief 1 jaar verlenging)
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 01-01-2027 (optie tot verlenging van max. 2 jaar)

Eerdere concessie
Concessiehouder(s): Breedveld & Schröder (Fase A1 + A2 + EVnetNL)
Aantal laadpalen concessie: 1059 (inclusief EVnetNL)
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 31-12-2019 (optie tot verlenging van 3 x 1 jaar)

Beschikbare documenten:

Naam documentDatum
Aanbesteding 2019 (Tenderned)31-07-2020
Beheer en Onderhoud laadpalen EVnetNL (Tenderned)29-11-2017
Aanbesteding 2017 (Tenderned)25-01-2016
Proefproject 'De Brabantse aanpak (fase A2)' (Tenderned)12-06-2014
Overzicht deelnemende gemeenten Brabant-Limburg (Tenderned)01-04-2019
Naam documentDatum
Beheer en Onderhoud laadpalen EVnetNL (Tenderned)29-11-2017
Aanbesteding 2017 (Tenderned)25-01-2016
Proefproject ‘De Brabantse aanpak (fase A2)’ (Tenderned)12-06-2014
Overzicht deelnemende gemeenten Brabant-Limburg01-04-2019

SGZH (o.a. gemeente Rotterdam)

De Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland (SGZH) is een samenwerkingsverband van verschillende Zuid-Hollandse gemeenten. Onder leiding van Rotterdam hebben deze gemeenten gezamenlijk een concessie aanbesteed.

In 2019 heeft gemeente Rotterdam een aanbesteding uitgeschreven voor oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages.

Website

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: ENGIE Infra & Mobility B.V.
Netbeheerder: Stedin/ Westland infra/ Liander
Aantal laadpunten huidige concessie: 2000
Einddatum plaatsing: 31-12-2018 (verlengd tot en met 31-12-2020)
Einddatum exploitatie, beheer & onderhoud: 31-12-2023 (verlengd tot en met 31-12-2025)

Beschikbare documenten:

Gemeente Utrecht

Utrecht heeft zelfstandig een concessie georganiseerd voor plaatsing en beheer van laadinfra binnen de gemeentegrenzen. De komende jaren werkt Utrecht meer vanuit een strategische aanpak voor de plaatsing van laadinfra in plaats van volgens de veelgebruikte ‘paal-volgt-auto’-aanpak.

Website

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: Nuon-Heijmans
Netbeheerder: Stedin
Aantal laadpalen huidige concessie: +/- 400
Einddatum plaatsen: 31-12-2018 (optie tot 1 jaar verlenging)
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 31-12-2023

Eerdere concessie
Concessiehouder(s): Pitpoint
Aantal laadpalen concessie: 250
Einddatum exploitatie, beheer en onderhoud: 31-12-2023 (optie tot verlenging van 2 x 1 jaar)

Beschikbare documenten:

Naam documentDatum
Aanbesteding 2019 (Tenderned)05-07-2019
Marktconsultatie (Tenderned)02-07-2018
Aanbesteding 2016 (Tenderned)08-02-2016
Strategisch plan laadinfrastructuur10-10-2018

Gemeenten Zoetermeer en Rijswijk

Zoetermeer en Rijswijk hebben zelfstandig een concessie uitgeschreven voor het plaatsen van laadinfra.

Huidige concessie
Huidige concessiehouder: Ecotap
Netbeheerder: Stedin
Aantal laadpalen huidige concessie: 180 (waarvan circa 130 in Zoetermeer en 50 in Rijswijk)
Einddatum plaatsing: 31-12-2018 (optie tot 2 x 1 jaar verlenging)
Einddatum exploitatie, beheer & onderhoud: 31-12-2023 (optie tot 2 x 1 jaar verlenging)

Beschikbare documenten:

Naam documentDatum
Aanbesteding november 2016 (Tenderned)11-04-2017