02. Laadinfrastructuur voor de logistieke sector

De logistieke sector gaat verduurzamen. Binnen enkele jaren zullen we steeds meer elektrische bestelwagens en vrachtwagens op de weg zien. Daar is laadinfrastructuur voor nodig, zowel op privaat terrein als in de publieke ruimte. De Roadmap Logistieke Laadinfrastructuur geeft invulling aan het ‘wat’, ‘wie’ en ‘hoe’.

In Nederland zijn ongeveer 852.000 Nederlandse bestelauto’s en 140.000 vrachtwagens op de weg. Slechts 0,3 procent daarvan rijdt op dit moment elektrisch, het grootste gedeelte rijdt op diesel. Ook in de binnenvaart wordt het merendeel van de voertuigen nog aangedreven door fossiele brandstoffen.
Volgens het klimaatakkoord moet de logistieke sector in 2030 35Mt CO2-reductie hebben gerealiseerd. Dit is te bereiken door om te schakelen naar elektrische voertuigen. Voor bedrijven wordt het de komende jaren financieel steeds aantrekkelijker om die overstap ook daadwerkelijk te maken, omdat de ‘total cost of ownership’ (TCO) van een elektrisch voertuig steeds gunstiger wordt.
Voorwaarde voor omschakeling is wel dat er voldoende laadinfrastructuur beschikbaar is.

Roadmap

De Roadmap Logistieke Laadinfrastructuur geeft inzicht in de opgave en in de rolverdeling van betrokken partijen. Het klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zijn daarbij leidend. De roadmap is op dit moment nog in ontwikkeling; de rolverdeling wordt samen ingevuld. Er is alvast een samenvatting beschikbaar, waarin onder meer de fasen staan beschreven waarin de omschakeling zal verlopen.

Lees de samenvatting

Naast de roadmap verschijnt er dit najaar ook een Startgids Laadinfrastructuur voor Logistiek, specifiek voor gemeenten.