05. Beleidskeuze 1: Ambitie en gemeentelijke rol

Gemeenten geven op verschillende manieren invulling aan de uitrol van laadinfrastructuur. Hun ambitieniveau en de bijbehorende rol vormen het vertrekpunt voor specifiekere beleidskeuzes. Daarom is dit de eerste keuze die een gemeente moet maken.

De rollen die gemeenten als vertrekpunt kunnen nemen:

Stimuleren
Gemeenten met veel ambitie hebben elektrisch vervoer hoog op de agenda staan. Ze willen daarom de aanleg en spreiding van zowel publieke als private laadinfrastructuur aansporen en regisseren, voor zowel inwoners als bezoekers. Dit betekent dat de gemeente een actief plaatsingsbeleid voert.

Faciliteren
Faciliterende gemeenten reageren op aanvragen en maken laadvoorzieningen in de openbare ruimte mogelijk. Zij willen dat de e-rijders in hun gemeenten zich in ieder geval geen zorgen hoeven te maken over laadinfrastructuur. Om deze ambitie waar te maken garanderen ze publieke laadinfrastructuur voor e-rijders die niet op eigen terrein kunnen laden

Reguleren
Sommige gemeenten kiezen ervoor zelf geen regie te voeren over de aanleg en spreiding, maar marktontwikkelingen ook niet in de weg te zitten. Ze stellen beleid op zodat ze in hun rol als beheerder van de openbare ruimte de activiteiten kunnen reguleren. Daarvoor stellen ze in ieder geval plaatsingscriteria op waarop initiatieven voor oplaadlocaties vanuit de markt worden getoetst.

Beperken
Gemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om laadpalen in de openbare ruimte in sommige gebieden beperkt toe te staan, bijvoorbeeld in oude stadskernen. Om te kunnen afwijzen is beleid nodig.

Lees meer over deze en andere beleidskeuzes in de Handreiking Visie en Beleid.