03. Communicatie rond laadinfrastructuur

Extern
Gemeenten kunnen ervoor kiezen om actief extern te communiceren richting bedrijven en inwoners. Logische communicatiemomenten zijn:

  • Als het beleid is vastgesteld
  • Als een contract/gunning met een infraprovider is gesloten
  • Als er nieuwe laadpalen geplaatst zijn.

De bovengenoemde momenten zijn tevens een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de gemeentelijke ambities en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en elektrisch vervoer. Ook kan de gemeente dit communicatiemoment gebruiken om e-rijders erop te attenderen dat zij een aanvraag voor een openbare laadpaal kunnen doen.

Communicatiekanalen kunnen zijn:

  • Gemeentelijke pagina en lokale krant
  • Gemeentelijke website
  • Opnemen in Vraag en Antwoord van gemeentelijke helpdesk

Om gemeenten te ondersteunen in de communicatie rond laadpalen, heeft NKL een checklist ‘Communiceren over publiek laden van elektrisch vervoer’ opgesteld. Download hier de checklist.

Intern
Verschillende afdelingen en medewerkers hebben verschillende rollen in het proces van aanvraag en plaatsing. Het gaat daarbij om medewerkers van verkeer, handhaving, vergunningen, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en communicatie. Het is zaak duidelijke afspraken te maken over verantwoordelijkheden en procesafspraken vast te leggen. Het ligt voor de hand daarvoor een werkgroep/projectgroep in te stellen en daarmee periodiek samen te komen, en procesafspraken binnen deze werkgroep te ontwikkelen en vast te leggen.

Tussen gemeente en infraprovider wordt uiteraard ook gecommuniceerd. Het is verstandig bij beide partijen een vaste contactpersoon aan te wijzen. Het gaat hierbij deels om de praktische uitvoering van het aanvraag- en realisatieproces. De gemeente kan bijvoorbeeld inzicht verkrijgen in de voortgang en planning van het aanvraag- en realisatieproces middels een digitaal systeem. Op basis hiervan kan de gemeente haar inwoners en medewerkers informeren over de voortgang. Daarnaast kunnen afspraken  gemaakt over kwartaal- of managementrapportages waarin alle informatie over het gebruik van de laaddiensten staat.

Wilt u dat iemand met u meedenkt over de communicatielijnen rond laadinfrastructuur? Neem dan contact op met ons expertteam.

CONTACT EXPERTTEAM

Expertteam


Het expertteam van het NKL Kennisloket ondersteunt gemeenten bij praktische vragen van gemeenten en regio's over publieke laadinfrastructuur. Ook verzorgt het team presentaties en workshops voor gemeenten en regio's over elektrisch vervoer en publieke laadinfrastructuur.

In het team zitten experts van onder meer ElaadNL, gemeente Rotterdam, provincie Noord-Brabant, MRAe en CROW.

Contactgegevens:


NKL Nederland
Vondellaan 162
3521 GH Utrect
E-mail: kennisloket@nklnederland.nl