06. Beleidskeuze 2: Publiek/private samenstelling laadinfra

Laadinfrastructuur bestaat uit een publiek, semipubliek en privaat deel. Veel gemeenten focussen met name op het publieke deel. Bij het maken van beleid is het echter belangrijk om ook het semipublieke en private deel mee te nemen in het denkproces.

Semipublieke oplaadlocaties
Semipublieke locaties liggen op private grond. Het zijn bijvoorbeeld laadpunten in parkeergarages, bij horecagelegenheden of bij tankstations.
De aansluiting op het netwerk ligt achter de meter van de grondeigenaar. De eigenaar stelt de laadpunten open voor derden om zo bijvoorbeeld zijn investering via het laadtarief terug te verdienen. Semipublieke oplaadlocaties kunnen beperkte openingstijden hebben.

Private oplaadlocaties
Private locaties liggen op private grond. De eigenaar of gebruiker van de grond heeft zelf geïnvesteerd in de infrastructuur. De aansluiting op het netwerk ligt achter de meter van de grondeigenaar. Deze oplaadlocaties zijn niet publiek toegankelijk; de eigenaar of gebruiker van de grond bepaalt wie er kan laden.

Gemeenten kunnen via beleid invloed uitoefenen op de groei van semipublieke en private oplaadlocaties, door:

  • te communiceren over de mogelijkheden van laden op eigen grond, bijvoorbeeld via VvE’s en ondernemersverenigingen;
  • eisen over laadinfra op te nemen in vergunningsverleningen voor de bouw van parkeergarages of in tankstationconcessies;
  • binnen concessies of opdrachtmodellen de CPO een financiële te prikkel te geven voor het realiseren van semipublieke laadlocaties.

Lees meer over deze en andere beleidskeuzes in de Handreiking Visie en Beleid.