04. Stijgende behoefte aan laden in openbare ruimte

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland groeit hard, onder meer onder invloed van het klimaatbeleid van de overheid en de autonome groei. De behoefte aan laden in de openbare ruimte neemt daardoor sterk toe.

Gemeenten krijgen steeds vaker aanvragen voor een laadpaal in de openbare ruimte van inwoners. In Nederland beschikt ongeveer 75% van de huishoudens niet over de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Zij zijn voor het laden van elektrische auto’s afhankelijk van publiek toegankelijke laadvoorzieningen. Bijna altijd is daarvoor een voorziening in de openbare ruimte nodig. De gemeente is eigenaar en beheerder van de openbare ruimte en speelt daarom een belangrijke rol bij de plaatsing van die voorzieningen.

Voor de vraag uit plaatsen
Uit voorspellingen blijkt dat de groei van elektrisch vervoer steeds sterker toeneemt. Die tendens is ook te zien in recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarom wachten veel gemeenten niet meer op aanvragen van inwoners, maar plaatsen zij ‘voor de vraag uit’ laadpalen op weloverwogen gekozen locaties.

Laden voor bezoekers en bedrijven
Bij zo’n actief plaatsingsbeleid speelt ook mee dat laadpunten niet alleen voorzien in een behoefte van inwoners en lokale bedrijven. Ook bezoekers van bijvoorbeeld winkelboulevards, toeristische trekpleisters of andere voorzieningen willen hun elektrische auto kunnen laden. Op die plekken is het dan ook zinvol om laadpalen te plaatsen of een laadplein aan te leggen. Daarnaast maakt ook de transportbranche steeds meer gebruik van elektrische bestelbussen en – vrachtwagens. Ook voor die voertuigen zijn laadlocaties nodig.