09. Beleidskeuze 5: Verkeersbesluit

Voor publieke laadinfrastructuur zijn parkeerplaatsen nodig. Om deze exclusief te reserveren voor een elektrische auto, is een verkeersbesluit nodig. Er zijn verschillende manieren om met verkeersbesluiten om te gaan.

1. Verkeersbesluit als standaard onderdeel van het proces
Ieder parkeervak dat laadlocatie moet worden, wordt vergezeld van een verkeersbesluit. Hierbinnen zijn er twee opties die ook te combineren zijn.

 • Verkeersbesluit per locatie
  De gemeente doorloopt per laadlocatie de procedure waarbij de betreffende commissies per locatie adviseren en het college per locatie een besluit neemt. Bewoners kunnen dan ook per locatie bezwaar maken.
 •  Verzamelbesluit voor meerdere locaties
  De gemeente neemt één besluit voor meerdere locaties tegelijk, bijvoorbeeld voor een bepaalde wijk of voor een laadplein.

2. Verkeersbesluit geen standaard onderdeel van het proces
Een gemeente kan ervoor kiezen om laadlocaties niet te bekrachtigen met een verkeersbesluit. In dat geval mag ieder voertuig op die plek parkeren, ook wanneer deze niet elektrisch is of niet laadt.

 • Wel aanduiding, geen verkeersbesluit
  Hierbij plaats je belijning of betegeling waarmee je de mogelijkheid tot laden kenbaar maakt.
 • Geen aanduiding, geen verkeersbesluit
  Hierbij is enkel de aanwezige laadinfrastructuur een aanduiding voor de mogelijkheid tot laden.

Lees meer over de praktische uitvoering van verkeersbesluiten: Parkeren en handhaven.

Lees meer over deze en andere beleidskeuzes in de Handreiking Visie en Beleid.