12. Regionale Energie Strategie (RES) en elektrisch vervoer

Gemeenten, provincies en waterschappen werken op dit moment binnen dertig energieregio’s samen aan Regionale Energiestrategieën (RES). Dit initiatief komt voort uit het Klimaatakkoord. Deze RES’en zijn bedoeld om samen keuzes te maken rond de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer zou een belangrijk onderdeel moeten zijn van elke RES, omdat het de verbindende schakel is tussen drie van de thema’s uit het Klimaatakkoord: Mobiliteit, Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Industrie. Laadinfrastructuur heeft namelijk direct invloed op de inrichting van de gebouwde omgeving. En laden heeft impact op het elektriciteitsnet. Ook willen we laden met schone energie.

Om het makkelijker te maken laadinfrastructuur te integreren in de RES, heeft de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een Checklist laadinfrastructuur in de Regionale Energie Strategie uitgebracht. Hierin is onder meer een handige tijdlijn te vinden.

Voorbeeld Zeeland: hoe laadinfra te integreren in RES?
Regio Zeeland heeft als eerste een RES 1.0 opgeleverd. Deze is het resultaat van overleg aan drie sectortafels: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit. Zeeland ziet een duurzame infrastructuur, die rijden en varen zonder CO2-uitstoot mogelijk maakt, als een integraal onderdeel. Daarmee is het een mooi voorbeeld voor andere regio’s.

Laat je inspireren door de RES 1.0 van Zeeland. In het hoofdstuk Mobiliteit zijn onder meer een toekomstprognose voor laadinfrastructuur en acties voor verduurzaming van personenmobiliteit en de logistieke sector opgenomen. Het hoofdstuk begint op pagina 87.

Vanwege de coronamaatregelen is de deadline voor RES 1.0 voor alle regio’s verplaatst naar 1 juli 2021.