07. RES en elektrisch vervoer

Gemeenten, provincies en waterschappen werken op dit moment binnen 30 energieregio’s samen aan Regionale Energiestrategieën (RES). Dit initiatief komt voort uit het Klimaatakkoord. Deze RES’en zijn bedoeld om samen keuzes te maken rond de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer zou een belangrijk onderdeel moeten zijn van elke RES, omdat het de verbindende schakel is tussen drie van de thema’s uit het Klimaatakkoord: Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. Laadinfrastructuur heeft namelijk direct invloed op de inrichting van de gebouwde omgeving. En laden heeft impact op het elektriciteitsnet. Ook willen we laden met schone energie.

Voorbeeld Zeeland: hoe laadinfra te integreren in RES?
De meeste regio’s zijn nog druk bezig met het concept, maar regio Zeeland heeft als eerste een concept-RES ingeleverd. Dit concept is getoetst aan landelijke kaders en heeft de ‘bots-proef’ doorstaan. Daarmee is het een mooi voorbeeld voor andere regio’s. Een duurzame mobiliteitsstrategie, inclusief een tank- en laadinfrastructuur, maakt onderdeel uit van de Zeeuwse concept-RES. In het hoofdstuk Mobiliteit is een gedeelte opgenomen over ‘laad- en tankinfrastructuur’. Hierin is onder meer een roadmap laadinfra beschreven. Bekijk de concept-RES van Zeeland. De Zeeuwse roadmap laadinfra is te vinden op pagina 86.

Van de 30 energieregio’s wordt verwacht dat zij op 1 juni 2020 een concept-RES opleveren. Op 1 maart 2021 moet de definitieve RES zijn vastgesteld.