08. Wie zijn intern en extern betrokken bij aanleg laadinfra?

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor het laden van elektrische auto’s zijn doorgaans verschillende disciplines binnen de gemeentelijke organisatie betrokken:

  • Beheer
  • Communicatie
  • Economie
  • Inkoop
  • Juridische zaken
  • Milieu
  • Parkeren
  • Ruimtelijke ordening/openbare ruimte
  • Vergunningen
  • Verkeer en vervoer.

Het loont om gezamenlijk met al deze afdelingen het beleid voor het laden van elektrische auto’s in uw gemeente op te stellen. Als de verschillende disciplines op de hoogte zijn van elkaars belangen en wensen, kunnen ook de afwegingen gezamenlijk worden gemaakt. Zo ontstaat een eenduidig beleid waar iedereen achter kan staan.

Speelveld laadinfra EV
Niet alleen in de interne organisatie, maar ook daarbuiten zijn verschillende partijen betrokken bij de aanleg van laadinfra. Die partijen hebben soms tegenstrijdige belangen. De infographic ‘wie werken samen en waarom’ maakt dit speelveld voor gemeenten inzichtelijk. Deze is onderdeel van de ‘Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer‘.