09. Type gebruikers

Er zijn verschillende gebruikers van elektrische auto’s, die ieder op hun eigen manier behoefte hebben aan een mogelijkheid om op te laden. Gemeenten kunnen de volgende typen gebruikers verwachten:

Bewoners
Inwoners van de gemeente die zelf in het bezit zijn van een elektrische auto, of die via hun werkgever of leasemaatschappij de beschikking hebben gekregen over een elektrische auto voor woon-werkverkeer en privégebruik.

  • behoefte aan laadlocatie dichtbij huis
  • regulier laden

Bedrijven
Bedrijven met eigen elektrische auto’s of busjes; werknemers die gebruikmaken van elektrische auto’s voor woon-werkverkeer en/of zakelijk gebruik. Ook bedrijven met elektrische auto’s in het eigen ‘wagenpark’ vallen hieronder – deze worden vaak als poolauto ingezet.
Tot slot behoren ook taxiondernemingen met elektrische voertuigen tot deze groep.

  • behoefte aan laadlocatie dichtbij bedrijf
  • regulier laden

Bezoekers van bedrijven (klanten, zakelijk bezoek)
Sommige bedrijven willen hun klanten op eigen terrein een oplaadpunt aanbieden. Het is gunstig als het oplaadpunt openbaar toegankelijk is (niet alleen voor bezoekers van het bedrijf), en op verschillende kaarten en websites zichtbaar is. Bedrijven kunnen ook een aanvraag doen voor een of meer laadpunten in de openbare ruimte.

  • behoefte aan laadlocatie dichtbij bezoekadres
  • regulier laden en snelladen

Bezoekers aan de gemeente (incl. toeristen)
Er kan een onderverdeling worden gemaakt tussen bezoekers die langer dan 2,5 uur achtereen parkeren en bezoekers die korter dan 2,5 uur achtereen parkeren. Bezoekers die langer dan 2,5 uur aanwezig zijn en dus gebruik kunnen maken van een regulier oplaadpunt, zijn gebaat bij strategische laadpunten die verspreid zijn over de gemeente. Bezoekers die korter dan 2,5 uur aanwezig zijn, hebben vooral behoefte aan een snellaadpunt. De markt zet bijvoorbeeld in op het realiseren van snellaadpunten bij tankstations en horeca.

  • behoefte aan laadlocatie op strategische plekken
  • regulier laden en snelladen

Transportbranche
Steeds meer bedrijven kiezen voor elektrische bestelbussen en elektrische lichte vrachtauto’s. Dit wordt ook gestimuleerd in het Klimaatakkoord. Hoe de laadbehoefte van deze gebruikersgroep zich zal ontwikkelen, wordt onderzocht door de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

  • behoefte aan laadlocatie op strategische plekken
  • snelladen onderweg