10. Alternatieven voor de reguliere laadpaal

Met de groei van elektrisch vervoer verschijnen steeds meer laadpunten in de publieke ruimte nodig. Hoe kunnen al die extra laadpunten goed in de openbare ruimte worden ingepast? Zijn er alternatieven voor de reguliere laadpaal? Verschillende gemeenten onderzoeken met pilots slimme manieren om laadinfrastructuur een plek te geven.

Redenen om voorbij de reguliere laadpaal te kijken:

 • Efficiënt omgaan met beperkte ruimte
 • Visueel aantrekkelijkere openbare ruimte
 • Evenwichtigere belasting van het energienetwerk
 • Betere benutting van huidige laadinfra
 • Betere businesscase
 • Verkeersstromen reguleren

De alternatieven:

 • Multifunctionele objecten: laden via perscontainers en lichtmasten
 • Geclusterd laden: laden via laadpleinen
 • Ondergronds laden: laden via een ondergrondse kast en inductieladen
 • Anders aansluiten: meerdere objecten op 1 aansluiting
 • Efficiënt laden: bijvoorbeeld social charging via een app

Voor gemeenten die aan de slag willen met alternatieven voor de reguliere laadpaal is de Handreiking Anders Laden uitgebracht. Meer informatie is ook te vinden op het platform andersladen.nl.