14. Beschikbare instrumenten

Een overzicht van alle instrumenten die NKL beschikbaar heeft om de uitrol van laadinfrastructuur te vergemakkelijken.

Voor gemeenten

Handreiking Visie en Beleid Laadinfra Elektrisch Vervoer

Keuzes en overwegingen om visie en beleid te ontwikkelen.

Basisset Afspraken Laadpaal

Eenduidige richtlijnen voor realisatie en beheer van laadpalen.

Documentatie aanbestedingen plaatsing laadinfrastructuur

Aanbestedingsdocumenten van verschillende gemeenten en provincies samengebracht.

Handreiking Laadpleinen

Stappenplan realisatie laadpleinen

Basisset Afspraken Laadpleinen

Eenduidige richtlijnen voor realisatie en beheer van laadpleinen.

Handreiking Snelladen Elektrisch Vervoer

Introductie laden op hogere vermogens en rol van gemeenten

Handreiking Laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector

Introductie en praktische aanbevelingen voor gemeentelijk beleid

Handreiking Anders Laden Elektrisch Vervoer

Alternatieven voor de reguliere laadpaal

Factsheets Anders Laden

Technische, juridische, organisatorische en financiële inzichten om aan de slag te gaan met alternatieve manieren van laden, zoals laadpleinen.

Checklist ‘Communiceren over publiek laden van elektrisch vervoer’

Om zorgvuldige afwegingen te maken bij de communicatie rond elektrisch laden.

 

Voor alle partijen die bij laadinfra betrokken zijn

Definitielijst ‘Laden van elektrische voertuigen’

Overzicht van begrippen om spraakverwarring te voorkomen. Meest recente versie: jan. 2021

Onafhankelijk aanvraagportaal laadpaalnodig.nl

Voor een (kosten)efficiënt aanvraagproces.

Speelveld: wie werken samen en waarom?

Er zijn verschillende partijen met soms tegenstrijdige belangen betrokken bij de aanleg van laadinfra voor elektrisch vervoer. De infographic ‘wie werken samen en waarom’ maakt dit speelveld inzichtelijk.

Startgids voor bedrijven: laden van elektrische auto’s op de zaak

Zet de verschillende laadopties voor bedrijven uiteen en geeft aan wat de slimme keuzes hierin zijn, inclusief stappenplan met toelichting.

Roadmap logistieke laadinfrastructuur

Maakt inzichtelijk welke stappen nodig zijn om voldoende laadinfra te realiseren voor lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart.

Benchmark Publiek Laden

Jaarlijks onderzoek naar kosten en opbrengsten van laadinfrastructuur en volwassenheid van de markt.

De instrumenten komen tot stand in samenwerking met overheden, wetenschappers en marktpartijen en worden regelmatig geactualiseerd. Meer informatie over de totstandkoming van de instrumenten en actuele ontwikkelingen is te vinden op de NKL-website.