13. Beschikbare instrumenten

Een overzicht van alle instrumenten die NKL beschikbaar heeft om de uitrol van laadinfrastructuur voor gemeenten te vergemakkelijken:

Handreiking Laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector

Introductie en praktische aanbevelingen voor gemeentelijk beleid

Handreiking Snelladen Elektrisch Vervoer

Introductie laden op hogere vermogens en rol van gemeenten

Handreiking Anders Laden Elektrisch Vervoer

Alternatieven voor de reguliere laadpaal

Handreiking Visie en Beleid Laadinfra Elektrisch Vervoer

Keuzes en overwegingen om visie en beleid te ontwikkelen.

Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer

Aan de slag met afspraken en maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Basisset Afspraken Laadpaal

Eenduidige richtlijnen voor realisatie en beheer van laadpalen.

Handreiking Laadpleinen

Stappenplan realisatie laadpleinen

Basisset Afspraken Laadpleinen

Eenduidige richtlijnen voor realisatie en beheer van laadpleinen.

Onafhankelijk aanvraagportaal laadpaalnodig.nl

Voor een (kosten)efficiënt aanvraagproces.

Factsheets Anders Laden

Technische, juridische, organisatorische en financiële inzichten om aan de slag te gaan met alternatieve manieren van laden, zoals laadpleinen.

Kencijfers openbare laadinfrastructuur

Richtlijn voor het aantal te plaatsen laadpunten op parkeerplaatsen in openbaar gebied.

Definitielijst ‘Laden van elektrische voertuigen’

Overzicht van begrippen om spraakverwarring te voorkomen. Meest recente versie: jan. 2021

Checklist ‘Communiceren over publiek laden van elektrisch vervoer’

Om zorgvuldige afwegingen te maken bij de communicatie rond elektrisch laden.

Kennisloket Gemeenten

Startpunt dat gemeenten meeneemt in het complete proces van beleid tot realisatie.

Benchmark Publiek Laden

Jaarlijks onderzoek naar kosten en opbrengsten van laadinfrastructuur en volwassenheid van de markt.

Documentatie aanbestedingen plaatsing laadinfrastructuur

Aanbestedingsdocumenten van verschillende gemeenten en provincies samengebracht.

De instrumenten komen tot stand in samenwerking met overheden, wetenschappers en marktpartijen en worden regelmatig geactualiseerd. Meer informatie over de totstandkoming van de instrumenten en actuele ontwikkelingen is te vinden op de NKL-website.