Laden van elektrisch vervoer op hogere vermogens is sterk in ontwikkeling. Snelladen zorgt ervoor dat EV-rijders snel, vaak en zeker kunnen laden. Om gemeenten te ondersteunen bij beleidsontwikkeling en uitvoering, is nu de Handreiking Snelladen Elektrisch Vervoer beschikbaar. Deze komt voort uit de NAL – Nationale Agenda Laadinfrastructuur. 6 Juli gaan we online met gemeenten over snelladen in gesprek.

Snelladen blijkt een belangrijke schakel te zijn in de laadbehoefte, voor zowel particuliere EV-rijders als voor ondernemers met een elektrisch wagenpark. Bij personen- en lichte bedrijfswagens wordt van snelladen gesproken als laadinfrastructuur vermogens levert van 43 kW tot 350 kW. Het eerste deel van de handreiking geeft een introductie op snelladen: wat is het, door wie wordt er gebruik van gemaakt en wat zijn de uitdagingen? In het tweede deel komt de rol van gemeenten aan bod: welke keuzes zijn er te maken, binnenstedelijk en langs N-wegen en snelwegen?

De handreiking helpt:
• Passende keuzes maken rond gemeentelijke visie en beleid om snellaadinfrastructuur in te passen binnen de totale laadinfrastructuur;
• Te leren van de keuzes van anderen;
• Weloverwogen aan te sluiten op regionale activiteiten;
• Bij te dragen aan een landelijk, uniform netwerk van snellaadinfrastructuur;
• Rekening te houden met (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst, zoals de komst van zero-emissiezones.

Naar de Handreiking Snelladen

6 Juli 2020: EVen bijpraten over Snelladen
Maandag 6 juli introduceren wij de handreiking snelladen online. NKL nodigt beleidsmedewerkers van harte uit deel te nemen aan deze thema-sessie. Er worden inzichten gedeeld over de toepassing van snelladen binnen de gemeente aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en met elkaar in discussie te gaan.
Datum en tijd: maandag 6 juli – 14.00 uur

Aanmelden (inlog volgt 1 dag voor aanvang)

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met: Allego; ANWB; APPM; ElaadNL; Engie; Evconsult; Fastned; gemeenten Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Rotterdam en Utrecht; Hogeschool van Amsterdam; Ionity; Lidl; Mister Green; MRA-e; NAL regio’s Brabant/Limburg en Gelderland/Overijssel; Over Morgen; Pitpoint; Rijkswaterstaat; Shell; Stedin; Total; Vattenfall; Vereniging Elektrische Rijders (VER).