Informatie voor bedrijven

Als je op eigen terrein laadpalen voor elektrische voertuigen wilt plaatsen, zijn er tal van technische en organisatorische keuzes te maken. Het NKL Kennisloket maakt je wegwijs in dit veelomvattende onderwerp, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn én hoe je tot de beste oplossing komt voor jouw situatie. Je vindt hier informatie over de realisatie van reguliere laadpalen, laadpleinen, snelladers en alternatieve oplossingen om te laden.

Deze kennisdocumenten staan tot je beschikking:

Startgids voor bedrijven
De Startgids voor bedrijven zet de verschillende laadopties voor bedrijven uiteen en geeft aan wat de slimme keuzes hierin zijn.

Roadmap logistieke laadinfrastructuur
Maakt inzichtelijk welke stappen nodig zijn om voldoende laadinfra te realiseren voor lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart.

Definitielijst ‘Laden van elektrische voertuigen’
Overzicht van begrippen om spraakverwarring te voorkomen. Meest recente versie: jan. 2021.

Startgids voor bedrijven: laden van elektrische auto's op de zaak
Zet de verschillende laadopties voor bedrijven uiteen en geeft aan wat de slimme keuzes hierin zijn, inclusief stappenplan met toelichting.

Handleiding contracteren laadinfra (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Om contractuele afspraken te maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of  exploitatie van laadinfrastructuur in de publieke, semipublieke of private
ruimte.

Programma van eisen laadpalen (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Eisenset om een overeenkomst voor laadinfrastructuur op te stellen.

Voorbeeldovereenkomst laadpalen (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Sjabloon om een overeenkomst voor laadinfrastructuur op te stellen.