Events

De ontwikkelingen in ons veld gaan razendsnel. Om je regelmatig bij te praten, organiseert NKL in 2021 maandelijks een online bijeenkomst over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen. We organiseren twee soorten bijeenkomsten: NKL Kennisshows en EVen bijpraten webinars. Schrijf je in voor een volgende online bijeenkomst of kijk hier een van de vorige bijeenkomsten terug.

Terugblik NKL-webinars

Hieronder kun je de webinars terugkijken die inmiddels hebben plaatsgevonden:

EVen bijpraten webinar #4: Laadprognoses voor bedrijventerreinen - 30 september 2021 Na het personenvervoer zal ook de logistieke sector het wagenpark meer en meer gaan elektrificeren. Zo’n 80 procent van de laadvraag van elektrische bestelauto’s en trucks gaat plaatsvinden op bedrijventerreinen. Maar op welke bedrijventerreinen precies? Hoe groot is de laadvraag per locatie? En hoe verhoudt die laadvraag zich tot de capaciteit van bestaande netaansluitingen? Om meer inzicht te krijgen werkt de NAL-werkgroep Logistiek aan een nationale prognosekaart laadvraag voor bedrijventerreinen. In de NKL-Kennisshow van 30 september werd een update gegeven over dit project.

Het webinar van 30 september 2021 is hieronder terug te kijken:

EVen bijpraten webinar: Laden zonder Verrassingen; hoe maken we elektrisch rijden nóg aantrekkelijker? - 8 juli 2021

Eind vorig jaar kondigde NKL een nieuw programma aan: Laden zonder verrassingen. Een paraplu voor diverse projecten met als gemene deler dat de EV-rijder centraal staat. Op donderdag 8 juli, tijdens het webinar EVen bijpraten, werden de eerste resultaten nader toegelicht.

Het webinar van 8 juli 2021 is hieronder terug te kijken:

EVen bijpraten webinar: Goed voorbereid een overeenkomst voor laadinfra afsluiten 20 april 2021

Tijdens dit webinar presenteerden we de Basisset Laadinfrastructuur: een handleiding contracteren, een programma van eisen en een voorbeeldovereenkomst. De basisset maakt het voor alle partijen makkelijker om een overeenkomst af te sluiten om laadpalen te realiseren, óók als je hier nog geen ervaring mee hebt

Het webinar van 20 april 2021 is hieronder terug te kijken:

NKL Kennisshow: Van visie en beleid naar uitrol laadinfrastructuur - 16 maart 2021

Webinar over het opstellen van visie en beleid, deelname aan een aanbesteding en het traject van aanvraag tot aanbesteding. Met praktijkverhalen van gemeente Bronckhorst, gemeente Delft en provincie Fryslân.

Het webinar van 16 maart 2021 is hieronder terug te kijken:

EVen bijpraten webinar: Gemeenten aan de slag met laadinfrastructuur voor logistiek - 5 februari 2021

In dit webinar presenteerden we de handreiking 'Laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector'. Deze handreiking geeft praktische aanbevelingen aan gemeenten, zodat zij weten waar ze op kunnen en moeten letten om de logistieke sector te faciliteren bij de overstap naar elektrisch rijden.

Het webinar van 5 februari 2021 is hieronder terug te kijken:

NKL Kennisshow: Hoe laadpleinen kunnen fungeren als drijfveer voor innovatie
19 januari 2021

Anders dan bij een ‘standaard’ laadplein is de aanleg van een ‘slim’ laadplein niet alleen gericht op de realisatie van nieuwe laadplekken, maar bovenal op innovatie. Neem bijvoorbeeld de techniek om digitaal en variabel parkeervakken af te kruisen naar gelang de laadbehoefte. Of de testen die worden gedaan met lokale energieopslag en laden op zonne-energie, en het terugleveren van energie aan het elektriciteitsnet. Tijdens deze kennisshow presenteren we drie praktijk-casussen aan de hand van inspirerende filmpjes.

De Kennisshow van 19 januari 2021 is hieronder terug te kijken: