Informatie voor gemeenten

Om de realisatie van laadinfrastructuur in de openbare ruimte in goede banen te leiden, is het belangrijk om zorgvuldig na te denken over de vele technische en organisatorische afwegingen. Het NKL Kennisloket maakt je wegwijs in dit veelomvattende onderwerp. Je vindt hier informatie over de realisatie van reguliere laadpalen, laadpleinen, snelladers en alternatieve oplossingen om te laden.

Deze kennisdocumenten staan tot je beschikking:

Handreiking Visie en Beleid Laadinfra Elektrisch Vervoer
Keuzes en overwegingen om visie en beleid te ontwikkelen.

Documentatie aanbestedingen plaatsing laadinfrastructuur
Aanbestedingsdocumenten van verschillende gemeenten en provincies samengebracht.

Handleiding contracteren laadinfra (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Om contractuele afspraken te maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of  exploitatie van laadinfrastructuur in de publieke, semipublieke of private
ruimte.

Programma van eisen laadpalen (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Eisenset om een overeenkomst voor laadinfrastructuur op te stellen.

Voorbeeldovereenkomst laadpalen (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Sjabloon om een overeenkomst voor laadinfrastructuur op te stellen.

Speelveld: wie werken samen en waarom?
Er zijn verschillende partijen met soms tegenstrijdige belangen betrokken bij de aanleg van laadinfra voor elektrisch vervoer. De infographic ‘wie werken samen en waarom’ maakt dit speelveld inzichtelijk.

Onafhankelijk aanvraagportaal laadpaalnodig.nl
Voor een (kosten)efficiënt aanvraagproces.

Checklist ‘Communiceren over publiek laden van elektrisch vervoer’
Om zorgvuldige afwegingen te maken bij de communicatie rond elektrisch laden.

Definitielijst ‘Laden van elektrische voertuigen’
Overzicht van begrippen om spraakverwarring te voorkomen. Meest recente versie: jan. 2021.

Benchmark Publiek Laden
Jaarlijks onderzoek naar kosten en opbrengsten van laadinfrastructuur en volwassenheid van de markt.

Handreiking Laadpleinen
Stappenplan realisatie laadpleinen.

Basisset Afspraken Laadpleinen
Eenduidige richtlijnen voor realisatie en beheer van laadpleinen.

Geleerde lessen Proeftuin Slimme Laadpleinen
Technische, organisatorische, juridische en financiële lessen uit pilotprojecten.

Handreiking Snelladen Elektrisch Vervoer
Introductie laden op hogere vermogens en rol van gemeenten.

Handreiking Anders Laden Elektrisch Vervoer
Alternatieven voor de reguliere laadpaal.

Factsheets Anders Laden
Technische, juridische, organisatorische en financiële inzichten om aan de slag te gaan met alternatieve manieren van laden, zoals laadpleinen.

Handreiking Laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector
Introductie en praktische aanbevelingen voor gemeentelijk beleid.

Roadmap logistieke laadinfrastructuur
Maakt inzichtelijk welke stappen nodig zijn om voldoende laadinfra te realiseren voor lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart.