Informatie voor de laadsector

Als marktpartij in de laadsector weet je wat de uitdagingen van een dekkend nationaal en internationaal laadnetwerk zijn. Maar hoe kun je samenwerking met andere private en publieke partijen goed inrichten, hoe kunnen informatiestromen goed verlopen en welke mogelijkheden bieden nieuwe ontwikkelingen? Het project ECISS hield zich met deze vraagstukken bezig. De resultaten zijn voor iedereen toegankelijk om op voort te bouwen.

Achtergrond: architectuurplaat communicatie- en informatiesysteem voor de slimme energiemarkt

Deze kennisdocumenten staan ook tot je beschikking:

Programma van eisen laadpalen (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Eisenset om een overeenkomst voor laadinfrastructuur op te stellen.

Voorbeeldovereenkomst laadpalen (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Sjabloon om een overeenkomst voor laadinfrastructuur op te stellen.

Overzicht aanbestedingen plaatsing laadinfrastructuur
Een overzicht van gemeenten waar laadinfra onder andere via concessies wordt uitgerold.

Definitielijst ‘Laden van elektrische voertuigen’
Overzicht van begrippen om spraakverwarring te voorkomen. Meest recente versie: jan. 2021

Roadmap logistieke laadinfrastructuur
Maakt inzichtelijk welke stappen nodig zijn om voldoende laadinfra te realiseren voor lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart.

Benchmark Publiek Laden
Jaarlijks onderzoek naar kosten en opbrengsten van laadinfrastructuur en volwassenheid van de markt.