Uitbreiding deelnemende gemeenten laadpaalnodig.nl

De provincie Fryslân organiseert in 2021 uit naam van deelnemende gemeenten een aanbesteding voor laadinfrastructuur, waarbij als voorwaarde is opgenomen dat het aanvraag- en realisatieproces via laadpaalnodig.nl verloopt. Een groot deel van de Friese gemeenten zal zich aansluiten. Daarmee breidt het aantal gemeenten dat deelneemt aan het aanvraagportaal flink uit.

Lees verder »

“Nederland loopt met laadinfra 7 jaar voor op Duitsland”

Duitse tv-kijkers konden gisteren kennismaken met de manier waarop wij onze laadinfrastructuur hebben georganiseerd. In het programma Nano kwamen EV-rijders en deskundigen aan het woord, onder wie NKL-directeur Roland Ferwerda. De conclusie die het programma trekt: “Nederland loopt met laadinfra zeven jaar voor op Duitsland.” Het programma was onder meer

Lees verder »

Aan de slag met snelladen: handreiking nu beschikbaar

Laden van elektrisch vervoer op hogere vermogens is sterk in ontwikkeling. Snelladen zorgt ervoor dat EV-rijders snel, vaak en zeker kunnen laden. Om gemeenten te ondersteunen bij beleidsontwikkeling en uitvoering, is nu de Handreiking Snelladen Elektrisch Vervoer beschikbaar. Deze komt voort uit de NAL – Nationale Agenda Laadinfrastructuur. 6 Juli

Lees verder »

Experts aan het woord: laden voor de logistieke sector

In 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Ook de logistieke sector gaat de omslag maken van fossiele brandstof naar elektrische energie. Die transitie is alleen mogelijk als er nu al beleid wordt gemaakt, en uitgevoerd, om tot een voor de sector goed werkende laadinfrastructuur te komen. Hoe staat het

Lees verder »