Nieuw: formats om eenvoudig visie en beleid op te stellen

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat alle gemeenten voor de zomer van 2021 visie en beleid rond laadinfrastructuur hebben opgesteld. Om hierbij te ondersteunen, zijn er nu formats beschikbaar die elke gemeente als uitgangspunt kan gebruiken. Er zijn formats opgesteld voor drie documenten: startnotitie, laadvisie en plaatsingsbeleid.

Lees verder »

Roadmap logistieke laadinfrastructuur wijst de weg

Steeds meer bedrijven in de logistieke sector kiezen voor elektrische voertuigen. De overheidsambitie is dat in 2050 alle logistieke mobiliteit emissieloos is. Elektrische bestelwagens en vrachtwagens gaan het komende decennium een vertrouwd beeld worden op de weg. Zelfs de eerste schepen gaan over op batterij elektrische vaart. Al die voertuigen

Lees verder »

Uitbreiding deelnemende gemeenten laadpaalnodig.nl

De provincie Fryslân organiseert in 2021 uit naam van deelnemende gemeenten een aanbesteding voor laadinfrastructuur, waarbij als voorwaarde is opgenomen dat het aanvraag- en realisatieproces via laadpaalnodig.nl verloopt. Een groot deel van de Friese gemeenten zal zich aansluiten. Daarmee breidt het aantal gemeenten dat deelneemt aan het aanvraagportaal flink uit.

Lees verder »

“Nederland loopt met laadinfra 7 jaar voor op Duitsland”

Duitse tv-kijkers konden gisteren kennismaken met de manier waarop wij onze laadinfrastructuur hebben georganiseerd. In het programma Nano kwamen EV-rijders en deskundigen aan het woord, onder wie NKL-directeur Roland Ferwerda. De conclusie die het programma trekt: “Nederland loopt met laadinfra zeven jaar voor op Duitsland.” Het programma was onder meer

Lees verder »

Aan de slag met snelladen: handreiking nu beschikbaar

Laden van elektrisch vervoer op hogere vermogens is sterk in ontwikkeling. Snelladen zorgt ervoor dat EV-rijders snel, vaak en zeker kunnen laden. Om gemeenten te ondersteunen bij beleidsontwikkeling en uitvoering, is nu de Handreiking Snelladen Elektrisch Vervoer beschikbaar. Deze komt voort uit de NAL – Nationale Agenda Laadinfrastructuur. 6 Juli

Lees verder »