Over elektrisch vervoer

In het klimaatakkoord is een stevige ambitie neergelegd: in 2030 moeten alle nieuw opgeleverde voertuigen emissieloos opgeleverd worden. Hiermee verlagen we NOx en fijnstof uitstoot voor een verbetering van onze luchtkwaliteit. Ook produceren elektrische auto’s weinig motorgeluid waarmee geluidsoverlast door verkeer aanzienlijk verlaagd wordt. Tot slot biedt de transitie naar elektrisch vervoer nieuwe economische kansen voor Nederland voor het bedrijfsleven, gemeenten en regio’s. Om deze klimaatdoelen te behalen stappen we grotendeels over op elektrisch vervoer. 
 
De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Klimaatakkoord. Er staan afspraken in voor een dekkend laadnetwerk voor elektrisch vervoer in Nederland. Marktpartijen, gemeenten, provincies en Rijksoverheid zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van de (snel)laadinfrastructuur.


Op deze pagina vind je:

Elektrisch vervoer in cijfers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt maandelijks een overzicht samen van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland in cijfers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland flink toegenomen.

Inmiddels rijden er op dit moment (mei 2021) volledig elektrische auto’s in Nederland. De cijfers van RVO laten zien dat er bijna 72000 publieke en semi publieke laadpunten zijn en ruim 2300 snellaadpunten.  Meer informatie en de actuele cijfers van RVO.

Verwachte groei laadinfrastructuur
Op de website van de Nationale Agenda Laadinstrastructuur (NAL) is de dekking van laadinfrastructuur per provincie  te zien. Ook zijn hier prognoses voor het aantal laadpunten op buurtniveau in 2025 en 2030 te vinden.

Begrippenlijst 

RVO heeft in samenwerking met ElaadNL en NKL een definitielijst uitgebracht met begrippen uit de wereld van elektrisch laden. De volledige definitielijst kunt u hier bekijken. Enkele algemene termen vind je hier.

Veelgestelde vragen

ANWB en Milieu Centraal hebben in samenwerking met een groot aantal partijen als BOVAG, RAI Vereniging, Ministerie voor Infrastructuur en Milieu, Vereniging Elektrische Rijders, Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), Dutch Organisation for Electric Transport (DOET), Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), MRA Elektrisch (mede namens het Interprovinciaal Overleg), kennis- en innovatiecentrum ElaadNL (ook namens de netbeheerders) en het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur (NKL) een overzicht van de meest gestelde vragen rondom elektrisch vervoer samengesteld.

Het overzicht biedt antwoorden op vragen in de categorieen kosten van elektrisch rijden, opladen, veiligheid, mileu, actie radius, autodelen en productie van batterijen.

Bekijk het overzicht op nederlandelektrisch.nl

Downloads kennisdocumenten

Praktijkvoorbeelden

Nieuws en events