Partners

BOVAG

Rogier Kuin

“BOVAG-leden krijgen steeds meer consumenten in hun showroom die geïnteresseerd zijn in een elektrische auto. Een mooi moment om niet alleen die auto te verkopen, maar ook gelijk de hele laadinfrastructuur eromheen te regelen.”

Dutch-INCERT

Dutch-Incert

“NKL is an essential knowledge platform and charges the Dutch EV development: “Where science meets business.”

ElaadNL

Onoph Caron – Directeur

“Smart Charging laadt elektrische auto’s op het beste moment: als er een overvloed aan stroom uit zon en wind is en de prijzen laag zijn. ElaadNL onderzoekt de mogelijkheden en werkt daarvoor samen met partijen die deelnemen aan het NKL. Samen maken we laden slimmer, groener en goedkoper.”

G4

Lutske Lindeman – Gemeente Rotterdam

“Om de ambitieuze klimaatdoelstelling van het Rijk en ook van Rotterdam te bereiken is het belangrijk om elektrisch rijden te versnellen. NKL is een belangrijke partner om de kennis die hiervoor nodig is voor alle stakeholders te verzamelen.”

G40 – Stedennetwerk

Roosmarijn Sweers – Gemeente Dordrecht

“Het NKL is een bruisende plek waar we gezamenlijk de marktwerking van oplaadinfra verder brengen. Sleutelvragen voor opschaling zijn: Hoe maken we de uitrol van laadinfra eenvoudiger? Hoe brengen we marktpartijen in hun kracht?”

Hogeschool van Amsterdam

Dr. Ir. Robert van den Hoed

“NKL speelt een belangrijke rol om aantrekkelijkheid van laadinfrastructuur te vergroten, door drempels te verlagen, processen te versimpelen en kennis te bundelen. Een belangrijk platform dat effectieve uitrol van laadinfrastructuur versnelt.”

MRA - Elektrisch

MRA – elektrisch

Pieter Looijestijn – Projectmanager

“NKL vormt een belangrijke spil om de kennis en ervaring uit de regio te bundelen en te verspreiden. Zo kunnen zij zorgen voor inspiratie tussen de regio’s en worden regio’s gesteund om elektrisch rijden en laden tot een succes te maken.”

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Wouter Langendoen

“Wij vinden het belangrijk om samen te werken aan een snelle en slimme uitrol van laadinfrastructuur. De batterijen in elektrische auto’s bieden onmisbaar flexibel vermogen in een duurzaam elektriciteitssysteem. NKL speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en delen van kennis over laden.”

RAI vereniging

Cees Boutens – Manager externe betrekkingen

“Nieuwe technologie komt het snelst en maximaal van de grond wanneer alle betrokkenen kennis en ervaring delen. Het NKL speelt wat dat betreft met oog op elektrisch rijden een unieke en cruciale rol.”

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Suzan Reitsma – Programma Coördinator Electric Mobility

“Op dit moment is de aanleg van openbare laadinfrastructuur nog kostbaar. NKL faciliteert projecten die deze kosten in de komende drie jaar substantieel naar beneden zullen brengen.”

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gerben Passier

“Met het NKL hebben we een centrale plek voor alle informatie over laadinfrastructuur. Dat helpt om als Nederland internationaal toonaangevend te blijven in het realiseren van slimme, effectieve en kosten-efficiëntie laadinfrastructuur.”

Energie-Nederland

“NKL bundelt de kennis voor laadinfrastructuur zodat de nog jonge markt voor elektrisch vervoer zich sneller en tegen lagere kosten kan ontwikkelen; daar is iedereen bij gebaat.”

Vereniging DOET

Vereniging DOET

Michel van Lindert – Directeur

“Door samen te werken binnen het NKL komen we tot efficiëntere en slimme oplossingen. Vandaar dat DOET als een van de stakeholders zeer actief betrokken is bij de activiteiten van het NKL.”