Samen de transitie naar elektrisch vervoer aanjagen met de Proeftuin Slimme Laadpleinen

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie van de Nederlandse regering is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Dit gaat gepaard met een behoefte aan 1,7 miljoen oplaadpunten. Een van de manieren om deze laadbehoefte snel en efficiënt te realiseren is het aanleggen van laadpleinen.

Met de Proeftuin Slimme Laadpleinen realiseren we 46 laadpleinen in 19 gemeenten. Kennisdeling is een belangrijke pijler van de proeftuin. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met het subsidiëren van deze proeftuin bereiken dat de techniek steeds verder wordt ontwikkeld en aantrekkelijk wordt gemaakt voor gebruikers en marktpartijen. De deelnemende gemeenten leren van elkaar door opgedane kennis openbaar te maken via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren.

In totaal worden 489 laadpunten gerealiseerd. Bijzonder aan de proeftuin is echter dat het niet alleen gaat om aantallen. We doen het ook slim en innovatief. We testen technieken als Smart Charging en Vehicle to Grid en leren hoe we die het beste kunnen toepassen. Zo jagen we samen de transitie naar elektrisch vervoer aan.

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De Proeftuin wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ondersteund door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL Nederland), het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ElaadNL en projectbureau Over Morgen.

Kennis delen: geleerde lessen uit de proeftuin

Binnen de Proeftuin Slimme Laadpleinen worden verschillende innovatieve oplossingen in de praktijk ontwikkeld en getest. Een van de belangrijke pijlers van de Proeftuin is het delen van kennis over deze innovaties. Dat doen we onder meer door het ophalen van ervaringen en geleerde lessen bij de verschillende projecten op de thema’s techniek, organisatie, wetgeving en financiën.

 • Techniek
  Kies je voor Vehicle-to-Grid (V2G), wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC) op het laadplein? In de Proeftuin Slimme Laadpleinen worden AC en DC getest met verschillende type auto’s, soms ook in combinatie met elkaar. V2G-laadpalen zijn vol in ontwikkeling en de beschikbaarheid is nog schaars, zowel voor AC als DC. De Proeftuin brengt hier meer inzicht in en probeert grote spelers in de auto-industrie ertoe aan te sporen om bepaalde keuzes in technologie te maken. 
 • Organisatie
  De Proeftuin heeft laten zien dat het loont wanneer diverse gemeenten samen tegelijk laadpleinen realiseren. Samen optrekken in een project waarbij tegelijkertijd diverse laadpleinen worden gerealiseerd, scheelt initiatiefnemers veel tijd, met name in het inkooptraject. 
 • Wetgeving
  Bij de realisatie van een slim laadplein hebben omwonenden inspraak. In de Proeftuin is het belangrijk gebleken omwonenden tijdig mee te nemen in het proces, zodat eventuele bezwaren vooraf kunnen worden gewogen. Daarnaast gelden diverse besluiten en wetten wanneer je een laadplein wilt realiseren. Houd bij de locatiekeuze bijvoorbeeld rekening met eventueel te nemen verkeersbesluiten, het houden aan veiligheidseisen of wetgeving rond het afgraven van verontreinigde grond. 
 • Financiën
  Wel of geen Vehicle to Grid (V2G), waarbij elektrische auto’s stroom terug kunnen leveren aan het net? Om DC-laadinfrastructuur (gelijkstroom) ook geschikt te maken voor AC-laden (wisselstroom) zijn kostbare omvormers noodzakelijk. De projecten in de proeftuin houden hiermee rekening in de business case, zodat een project niet duurder uitpakt dan eerder was begroot.

De geleerde lessen op bovenstaande thema’s zijn te gebruiken bij de realisatie van zowel ‘slimme’ als ‘gewone’ laadpleinen. De aandachtspunten worden – met meer toelichting en toepassingsvoorbeelden – ook opgenomen in onze kennisdocumenten.

De proeftuin in beeld

Beeldbank slimme laadpleinen

Projectenkaart Proeftuin Slimme Laadpleinen

Projectenkaart Proeftuin Slimme Laadpleinen

Nieuws

Einde berichten

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ondersteund door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL Nederland), het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ElaadNL en projectbureau Over Morgen.