Informatie voor VvE’s

Woon je in een appartementencomplex en heb je een elektrische auto? Speciaal voor Verenigingen van Eigenaren is een brochure opgesteld die je stapsgewijs helpt om de juiste keuzes te maken.

Download de brochure

Deze kennisdocumenten staan ook tot je beschikking:

Handleiding contracteren laadinfra (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Om contractuele afspraken te maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of  exploitatie van laadinfrastructuur in de publieke, semipublieke of private
ruimte.

Programma van eisen laadpalen (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Eisenset om een overeenkomst voor laadinfrastructuur op te stellen.

Voorbeeldovereenkomst laadpalen (Basisset AC-laadinfrastructuur)
Sjabloon om een overeenkomst voor laadinfrastructuur op te stellen.

Definitielijst ‘Laden van elektrische voertuigen’
Overzicht van begrippen om spraakverwarring te voorkomen. Meest recente versie: jan. 2021